Z.U-H "AGROMAX"

Zakład Usługowo-Handlowy "AGROMAX" został utworzony w 1991r. w Koninie i jest prowadzony przez Piotra Zbyszewskiego. W pierwszych latach swojej działalności zakład zajmował się głównie usługami z zakresu wykonawstwa ogrodów przydomowych oraz leczenia drzew zabytkowych, głównie dębów. Jednak ze wzrostem doświadczenia załogi zaczął realizować zamówienia na urządzenia i pielęgnację terenów zieleni miejskiej, prace brukarskie, a także place zabaw dla dzieci. Proporcjonalnie rósł stopień skomplikowania prac oraz jakość usług czego przykładem może być rekonstrukcja parku w Dąbiu czy prace konserwatorskie parku w Posadzie. Od 20 lat jesteśmy stałym wykonawcą prac pielęgnacyjno - porządkowych zieleni w mieście Koninie oraz zajmujemy się zagospodarowaniem terenów zielonych przy budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec.

 Do wykonywania wyżej wymienionych prac posiadamy profesjonalny sprzęt taki jak :

Agromax - projektowanie ogrodów

  • kosiarki hydrauliczne na wysięgniku
  • kosiarki bijakowe
  • samojezdne kosiarki Rider PRO-FLEX
  • dmuchawy do liści
  • piły spalinowe
  • frezarki do pni
  • rębarki do gałęzi
  • areatory, skaryfikatory

 

Rozszerzając swoją ofertę Z.U-H "AGROMAX" w 2002r podpisał umowę dealerską z HUSQVARNA Sp. z o.o. - firmą produkującą najszerszy asortyment maszyn i urządzeń do pracy w lesie, parku czy ogrodzie.

Główny akcent kładziemy zawsze na wydajność, prostą obsługę i zmiejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.