Z.U-H "AGROMAX"

uslugiWykonujemy usługi w następującym zakresie:

 • Urządzenia małej architektury:
  - parkowej
  - osiedlowej
  - domów jednorodzinnych

 • Obsadzania:
  - dróg publicznych
  - autostrad
  - stacji benzynowych
  - parkingów

 • Kompleksowego obsadzania terenów zielonych:
  - hotelowych
  - stadionów
  - osiedli mieszkaniowych

 • Kompleksowej konserwacji miejskich terenów zielonych

 • Wycinki drzew w warunkach trudnych z frezowaniem pnia

 • Strzyżenia żywopłotów (mechaniczne)

 • Cięć sanitarnych drzew i krzewów z jednoczesnym zrębkowaniem gałęzi

 • Nawadniania terenów zielonych (system "RAIN BIRD")

 • Sadzawki, kaskady, strumyki, baseny, mini golf

 • Zbieranie liści (odkurzacze do liści, dmuchawy, ssawy)

Do wykonywania powyższych usług posiadamy profesjonalny sprzęt.